02.04.2012
รับสมัคร Dealer Tel: 0-2733-4158
  25.07.2012

Free โปรแกรมสำหรับ นักศึกษา หรือนักบัญชีที่สนใจ Tel: 0-2733-4159

           โปรแกรมอ่านไฟล์ .PDF
หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ไม่มีโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม เพื่ออ่านไฟล์ .pdf


 

  FORMULA (DEMO)
โปรแกรม Formula เป็นโปรแกรมบัญชี เหมาะสำหรับลูกค้าทุกอุตสาหกรรม เช่น อสังหา, เหล็ก ไม้, ผลิต
  AUTOFLIGHT (DEMO)
โปรแกรม Autoflight เป็นโปรแกรมบัญชี เหมาะสำหรับลูกค้า SME สามารถ RUN บน MSDE ที่มีความ Stable
  EASYWIN (DEMO)
โปรแกรม EasyWin เป็น โปรแกรมระบบบัญชีภาษาไทยบน Windows ใช้ได้ทันที รองรับระบบ POS
  MDAC 2.8
Microsoft Data Access Components สำหรับเครื่อง Client ที่เข้าโปรแกรมไม่ได้
 MSDE
Freeware Database ของ Microsoft เพื่อโปรแกรมที่ทำงานแบบ Client-Server
  POS (DEMO)
โปรแกรมสำเร็จรูป Easywin เพื่อการ Plug-in กับระบบ Point Of Sale (POS)
 
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Autoflight Download
 

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Formula Download

คู่มือการตั้งค่า Data Sources (ODBC) Download
คูู่มือการใช้โปรแกรม Formula 8 ระบบ

AP ,AR ,CQ ,FA ,PO ,SO ,GL ,IC

 Copyright @ โปรแกรมบัญชี                         HOME    ::    PRODUCT    ::    DOWNLOAD   ::    WEBBOARD    ::    CONTACT

                                                                                   BRIGHT & BRIGHTER CO,. LTD. @ 2006. All rights www.Stats.in.th