Product
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวซอฟต์แวร์ี

ถึงเวลาที่ผู้ผลิต ERP ทั่วโลกจะต้องปรับแนวคิดในการมอง Asia แล้วหรือยัง?

ชาติตะวันตกเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งมิติของการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจ แต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูงมากของประเทศกำลังพัฒนา ประกอบกับการล้มของสถาบันการเงินระดับโลกของชาติตะวันตก ทำให้ขั้วอำนาจที่มีอิทธิพลต่อโลกได้เปลี่ยนไป

ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งจีนด้วยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก แต่ชาติตะวันตกกลับถดถอย รวมทั้งศักยภาพของจีนมีอย่างมหาศาล ผู้ผลิต ERP ทั่วโลก ต่างมองตลาดที่มีขนาดมหาศาลนี้อย่างไม่ละสายตา แล้วก็พบว่า การ design ERP ตามวัฒนธรรมที่เข้มงวดของชาติตะวันตก ไม่สามารถตอบสนองรูปแบบการดำเนินธุรกรรมที่หยืดหยุ่นสูงของกิจการแบบ Asia ซึ่งมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมจีน ขณะที่ ERP หรือ accounting software ของฟาก Asia นั้น เป็นไปตามรูปแบบนั้นตั้งแต่เริ่ม design แต่ปรากฏว่า ERP จากฟากตะวันตก กลับไม่สามารถรองรับธุรกรรมง่ายๆที่เกิดขึ้นประจำในวงการค้าของ Asia และพบว่าความพยายามกำหนดแนวทางการ implement และการ apply ระบบ ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ แต่กลับจะสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ตามมามากมาย จนเป็นที่มาของความล้มเหลวอย่างไม่น่าเชื่อของการติดตั้งระบบ ERP จากตะวันตกในประเทศไทย

กลยุทธ์ใดที่จะนำมาใช้รองรับขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ?

ในยุคนี้ความแตกต่างทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนา ERP ของโลกมีน้อยลงทุกที ประเทศกำลังพัฒนาสามารถพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเดียวกันกับชาติตะวันตก นำมาซึ่งปรากฏการณ์การ outsource ครั้งใหญ่มาที่ประเทศอินเดีย ดังนั้น ERP ตะวันตกจะอาศัยเพียงแค่ความแตกต่างทางด้านเทคนิค ที่เรียกว่า technology approach ไม่ได้แล้ว ต้องมุ่งมาสู่ socio-technological approach ซึ่งเน้นความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและความเหมาะสมในการใช้งาน รวมทั้งสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นชาวเอเชียมากขึ้น อาทิเช่น ลดการใช้พลังงาน (Global warming ), ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นได้ ไม่ต้องลงทุนมโหฬารแต่ได้ผลเล็กน้อย (Small is beautiful) , ลดการพึ่งพาจากต่างชาติ ( เศรษฐกิจพอเพียง),…..

ขณะเดียวกัน ผู้ผลิต ERP ระดับโลกต่างยอมรับถึงศักยภาพ และโอกาสขนาดมหาศาลของ Asia โดยเฉพาะประเทศจีน การบุกตลาดจีนให้ได้ประสิทธิภาพ คงไม่สามารถอาศัยเพียงแค่การปรับการ implement ได้ หากแต่จะต้องลงทุนปรับแก้ตั้งแต่ product คือตัวโปรแกรมเองให้ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง

บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้าน ERP หลายราย จึงได้ประกาศแผนการสร้าง ERP ยุคใหม่ ด้วยงบประมาณมหาศาล ด้วยเวลาเป้าหมายมากกว่า 7 ปี หลายบริษัทได้สร้างฐานการผลิตในจีนใหลายหัวเมือง ในซีอานอันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยของจีนจึงมีบริษัทยักษ์หลายรายไปตั้งอยู่

โอกาสหรือภัยคุกคามของ ERP สัญชาติไทย

อาจกล่าวได้ว่า ที่ผ่านมานั้น ERP หรือ accounting software สัญชาติไทยที่มี design บนพื้นฐานที่แตกต่างจากตะวันตก ถูกมองว่า “ ไม่เป็นมาตรฐานโลก” โดยผู้ซื้อ และผู้ขาย ERP ค่ายตะวันตก อาจมองข้ามมุมมองทางด้าน people ware ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการ operate ระบบคอมพิวเตอร์ให้ประสบความสำเร็จ

ดังนั้นความพลิกผันของขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจโลก ย่อมเป็นผลดี และสร้างโอกาสอย่างมากต่อ ERP   สไตล์เอเชีย ก่อนที่ ERP จากตะวันตกจะลอกเลียนรูปแบบให้เหมือนกันและสอดรับกับวัฒนธรรมแบบเอเชีย

หากไม่มีอะไรพลิกผัน คาดว่าอีก 5-7 ปีข้างหน้า เราจะได้เห็น ERP ยักษ์ใหญ่ ออกแบบมาแล้วได้อารมณ์แบบเดียวกับ ERP สัญชาติไทย และหาก ERP ไทยไม่หยุดเป็นเป้านิ่ง ก็เชื่อได้ว่า เวลาที่ยาวนานกว่าครึ่งทศวรรษ ย่อมมากพอที่ ERP สัญชาติไทย จะเร่งเครื่อง เพื่อก้าวเข้าสู่บทบาทของการเป็น “ ผู้กำหนดมาตรฐาน ERP” แทนผู้ผลิตจากฟากตะวันตก

 

 


HOME    ::    PRODUCT    ::    DOWNLOAD   ::    WEBBOARD    ::    CONTACT

BRIGHT & BRIGHTER CO,. LTD. @ 2006. All rights Reserved